Artiesten

Simon Woudwijk

Het werk van Simon Woudwijk ontwikkelt zich in de tijd. Veel gebruikte symbolen zijn “de wachter”, die staat voor de mens als deelnemer, observator, archivaris en (be)waker van de belangrijke zaken in het leven en “het wiel” als teken voor tijd, eeuwigheid, altijd doorgaande beweging, verandering en dynamiek.

In Simons oeuvre lopen schilderwerk, fotografie en sculpturen door elkaar.

De werken twee –en drie dimensionaal beïnvloeden elkaar, ze vullen elkaar aan of bieden gecombineerd een ander, breder, perspectief. Deze kunstwerken bestaan zelfstandig maar ook met en door elkaar. Ze zijn verbonden en kunnen los van elkaar en samen worden beleeft als beelden voor de waarneming en de invloed die b.v. tijd, context en “kennis” op die waarneming uitoefenen.